Välkommen till

Haro – hemmaföräldrars riksorganisation

Är du nybliven förälder, flerbarnsförälder? Pensionär eller student? Välkommen!
Vi har medlemmar i alla dess former som värnar om våra frågor.

Tid för barnen

I över 40 år har Haro värnat om föräldrars rätt att låta barnen vara hemma under de tidiga åren. Fler och fler förslag om obligatorisk förskola, allt längre ner i åldrarna, läggs fram på den politiska agendan, pedagogisk omsorg (”dagmammorna”) håller på att försvinna och behovet av att samlas är större än någonsin.

Genom att ordna seminarier, delta i media, konferenser och forum runt om i världen och agera som remissinstans åt regeringen, jobbar vi för att bevara din rätt att välja den barnomsorg som passar ditt barn och din familj bäst. Som medlem får du dessutom inspiration och stöd i din viktiga föräldraroll genom en unik medlemstidning, föräldrakurser och härliga samtalsforum. Varmt välkommen!

Gör vår röst ännu starkare – bli medlem idag!

På gång

Rabatt på föräldrakurser för medlemmar!

Nu får du som är haromedlem massor med rabatt…

Läs mer
Hjälp oss fylla kunskapsluckorna genom vår enkät till medlemmar

Hemma med barn på hel- eller deltid? Eller skulle…

Läs mer

Läs vår tidning

Här hittar du experttips om närvarande föräldraskap, information om vårt arbete och stärkande berättelser från hemmaföräldrar som på olika sätt pusslat för att få mer tid hemma med barn.

Vi påverkar

InterNationellt

Haro samarbetar med organisationer världen över som arbetar med familje- och jämställdhetsfrågor. Vi deltar i FN-konferenser… 

Läs mer

Nationellt

Haro är en röst på den svenska politiska arenan där vi jobbar opinionsbildande och är remissinstans åt regeringen. Vi deltar i media och skriver debattartiklar… 

Läs mer

En till en

Här får du som förälder pepp och stöd att prioritera tid med baren. Haro erbjuder kurser, samtalsforum och en medlemstidning för att stärka den enskilda föräldern i…

Läs mer

Möt våra medlemmar