Böcker om föräldraskap

  • Tid för barn”, av Per Kågeson
  • Mamma@home : det moderlösa samhället”, av Elise Claeson
  • Kärlekens roll – hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna”, av Sue Gerhart
  • Förskola för de allra minsta – på gott och ont”, av Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt, Gunilla Niss
  • Våga ta plats i ditt barns liv”, av Gordon Neufeld och Gabor Maté
  • Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige”, av Jonas Himmelstrand
  • Mår barnen bra i förskolan?”, av Ulla Waldenström
  • Being There: Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters”, av Erika Komisar
  • Jämställda – men inte på mannens villkor och barnens bekostnad ”, av ”Per Kågeson

Recensioner

 

Peaceful Parents, Happy Kids

Detta är en fantastisk bok som både är till hjälp för föräldern och barnet, där fokus ligger på att skapa en fin kontakt mellan barn och förälder. Boken är indelad i tre delar:  Part One: Regulating Yourself, Part Two: Fostering Connection och Part Three: Coaching Not Controlling. Boken hjälper föräldern att förstå sina egna triggers och reaktioner, samtidigt som man får förståelse för barnets upplevelse samt praktiska verktyg till hur man möter sitt barn från en mer kärleksfull plats.

Boken fungerar för alla med barn från spädbarnsåldern upp till 9 år, men kan absolut användas i högre åldrar med, speciellt om man inte känner att man vill få bättre kontakt med sitt barn och hur man kan få en mer harmonisk relation. Det bästa med boken är att den utgår från barnets perspektiv utan att lägga skulden på föräldrarna, utan snarare att även hjälpa föräldern att förstå sig själv och på så sätt bli medveten om sina egna mönster och reaktioner, för att på så sätt också kunna guida sina barn på ett kärleksfullt och förstående sätt.  – Lia

The awakened family

En perfekt bok för den som vill läsa om föräldraskap där man kombinerar österländsk filosofi med västerländsk psykologi. Dr. Shefalis utgångspunkt ligger mycket i att hjälpa barnet att få vara i sitt sanna jag utan att pressa dem att bli det vi/samhället tycker att de borde vara. Boken är uppdelad i fyra delar där första delen handlar om att vakna upp och där författaren presenterar ett nytt sätt att se på föräldraskapet och relationen till sina barn. Del två handlar om olika myter som man ofta möter i föräldraskapet; exempelvis att det finns ”bra” VS ”dåliga barn, att föräldrarna måste ha kontroll på barnen eller att ett barn som är ”lyckat” också är väldigt ”framåt i in utveckling”. Den tredje delen handlar om att förstå sina egna reaktioner på djupet och del fyra beskriver hur man går över i ett mer medvetet föräldraskap och hur man kan möta sina barn på ett helt nytt sätt. En vacker och ögonöppnande bok för den som inte läst den här typen av litteratur innan!    – Lia 

Mini hjälper alla

Vår favoritbok här hemma! Denna fantastiska bok passar barn från cirka 18 månader och uppåt där författaren lyckas fånga hur ett barn kan känna sig stort men litet på samma gång. Mini hjälper alla små eftersom hon är stor, men ibland vill Mini få vara liten också. Genom att läsa boken kan man diskutera ämnet med sitt barn på den nivån som barnet befinner sig, den innehåller även lite tips på olika sätt man kan använda boken och vilka frågor man kan gå igenom med barnet efter att ha läst den. Vackra bilder, lättläst och så fin!     – Lia 

 

Vad alla föräldrar borde få veta – Barnets första tolv år

Författarna, som båda är psykologer, har gått igenom en mängd forskning och har som ambition att förmedla det vidare till föräldrar på ett lättillgängligt sätt. Boken tar upp relevanta teman som närvaro, återhämtning, ramar, rädslor, skolstress och bekräftelse. Egentligen kommer den största behållningen redan i inledningen. Efter att ha skrivit om att alla barn och föräldrar är olika och behöver olika saker skriver de om vad som är viktigast att föräldrar får veta:“Något som många forskare världen över enats om är att en god relation till föräldrarna är den viktigaste skyddsfaktorn för barn. Skyddsfaktorer stärker barnets motståndskraft, eller “resiliens” som det heter på psykologspråk, och dämpar effekten av andra påfrestningar som ett barn kan råka ut för, till exempel skolproblem, dåligt umgänge, eller att växa upp i en familj med ekonomiska svårigheter. Allt det där spelar mindre roll om det samtidigt finns en god relation till föräldern eller föräldrarna. ”Så har du inte tid att läsa boken så räcker det långt med att bara läsa ovanstående stycke. Detta är också grundbulten i det som Haro vill förmedla: En god relation är det viktigaste man kan ge sitt barn. Det borde alla föräldrar få veta!       

– Evelina

Sara Bäckmos bok “Odla med barn” är nästan som två böcker i en. Å ena sidan ger den tips och råd för hur man kan inkludera barnen i sin odling och allt det goda det för med sig för såväl liten som stor. Innehållet är matnyttigt och heltäckande, med tips på allt från lämpliga utekläder, fiffiga tips för att underlätta underhållet av trädgården och lämpliga grönsaker och bär att odla. Å andra sidan genomsyras boken av glädjen Sara känner över att vara mamma och få dela sin tid med barnen. Därför tycker jag att den här boken kan vara värdefull att läsa även för hemmaföräldrar som inte har ett odlingsintresse.  

Sara ger igenkänning och bekräftelse på att det blir kaosigt hemma ibland, och ibland bryter man ihop. Trots detta är tiden med barnen en stor källa till lycka. Sara skriver bland annat: “Nästan allt går att göra senare, men småbarnsåren kommer inte igen. Vi föreställer oss att vi kommer att se tillbaka på den här tiden som den lyckligaste”. När jag läser Saras ord inser jag hur svältfödd jag är på berättelser om föräldraskapet som någonting positivt och berikande. Oftast handlar beskrivningarna om hur man ska undvika att barnen blir ett hinder för det riktiga livet, för ditt självförverkligande. För Sara är barnen en del av livet. Det delas inte upp, utan formas till en helhet. Bara av den anledningen tycker jag att boken är värd att läsa.