Det är föräldrarna, inte det offentliga, som är ansvariga för barnen

23 april 2024

Haro – Hemmaföräldrars riksorganisation har haft riksstämma i Växjö. Det är på samma plats som organisationen grundades 1981. Talare var Hannelore Bengtsson från Växjö som var riksorganisationens första kassör och hon berättade om de första åren. Organisationen växte snabbt till 1000 medlemmar, och fortfarande arbetar man för att bevara föräldrars rätt och möjlighet att ta hand om sina egna barn i det egna hemmet.

Då och då möts Haro av motstånd, nu senast manifesterat av att jämställdhetsmyndigheten på vaga grunder dragit in förbundets statsbidrag. Beslutet är överklagat och i väntan på svaret fortsätter det idoga arbetet att stärka föräldrar och göra medlemmarnas röster hörda: ”Låt oss välja själva”, ”Låt oss ge mer tid för barnen medan de är små”, ”Sätt barnets behov i centrum” och sist men inte minst, ”Uppvärdera det obetalda arbete som utförs av de föräldrar som, av omsorg för barnens välmående, valt att ta barnomsorgen i egna händer”. 

Haro anser att sann jämlikhet uppnås först när varje människa själv får göra sina egna val, och är övertygade om att om man möjliggör mer tid för barnen så kommer det att leda till ökat välmående för hela familjen och en större jämlikhet i samhället.

Det är också ett tydligt utslag av att det inte är det offentliga som har huvudansvaret för barnen utan faktiskt familjerna och föräldrarna!

Kontakt

 

Ordförande
Malena Förnes
info@haro.se

Presskontakt

 

Presskontakt
Ingvild Segersam
ingvild.segersam@haro.se

Av Haro

Dela inlägget