Haro är en röst på den svenska politiska arenan där vi jobbar opinionsbildande och är remissinstans åt regeringen. Vi deltar i media, på konferenser och forum och skriver debattartiklar för att sätta barnens behov i centrum och bevara rätten att välja barnomsorg. 

Här är några exempel:

  • Vi fungerar som remissinstans till regeringen gällande familje- och jämställdhetspolitiska frågor. Vårt senaste remissvar på förslaget om obligatorisk förskola finner du här.
  • Sedan 2019  är vi också en del i initiativet ”Kraftsamling för psykisk ohälsa” som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKR. Här är vi särskilt engagerade i delarenan ”Att rusta barn och unga” där vi vill lyfta vikten av att jobba förebyggande med tidiga insatser redan från start.
  •  Då och då skriver vi debattartiklar för att lyfta våra frågor i media. Dessa hittar du här.

Framsida Verksamhetsberättelse Haro

 

Nyfiken på mer? Läs vår verksamhetsberättelse!

Bläddra i vår fullspäckade verksamhetsberättelse och få en inblick i vad vi gjort under året både inrikes och utrikes. 

 

till verksamhetsberättelsen