Haro samarbetar med organisationer världen över som arbetar med familje- och jämställdhetsfrågor. Vi deltar i FN-konferenser, forum och event för att lyfta föräldraskapets betydelse och uppvärdera det arbete som görs på hemmaplan. Haro har ett betydande internationellt engagemang med ett stort nätverk av olika organisationer och kontakter världen över. Vi har genom åren skapat bra relationer och via olika nätverk har vi möjlighet att påverka. Vår utgångspunkt är att tala om våra hjärtefrågor utifrån ett svenskt perspektiv och dela med oss av kunskap och erfarenheter.

Här finner du ett axplock av artiklar och beskrivningar av våra internationella engagemang.

 

Samarbete och medlemskap 

Vi har ett nära och betydelsefullt samarbete med systerorganisationer i de nordiska länderna. Vi är dessutom medlemmar i paraplyorganisationerna FEFAF* och MMM* som båda är ackrediterade i ECOSOC i FN.

 

Logga FEFAFFEFAF, European Federation of Parents and Carers at Home, arbetar främst med att uppvärdera och synliggöra det obetalda omsorgsarbetet. För närvarande är Haro’s Caroline Höglund ordförande och Madeleine Wallin Generalsekreterare.

 

Make mother matter logo

MMM, Make Mothers Matter är en internationell organisation som grundades 1947 och som arbetar för mödrar. De har tre fokusområden, Mödrar och Ekonomi, Mödrar och Hälsa och Mödrar och Fred.

 

CSW65 CSW – Commission on the Status of Women

Representanter från Haro har under flera år deltagit på CSW, i FN i New York där tusentals kvinnor träffas för att förbättra situationen för kvinnor. Vi anordnar egna parallella event eller tillsammans med andra organisationer, har talat vid ett flertal tillfällen och skickat in uttalanden. Se några av talen här.

Läs mer

 

 

Att jobba på olika fronter för samma mål

Haro har under många år jobbat både nationellt och internationellt. Men vad gör vi utomlands egentligen? Caroline Höglund, Ordförande och engagerad i internationella relationer berättar. 

Läs hela artikeln

 

 

Framsida Verksamhetsberättelse Haro

 

Nyfiken på mer? Läs vår verksamhetsberättelse!

Bläddra i vår fullspäckade verksamhetsberättelse och få en inblick i vad vi gjort under året både inrikes och utrikes. 

 

till verksamhetsberättelsen