Hjälp oss fylla kunskapsluckorna genom vår enkät till medlemmar

9 mars 2023

Fler och fler förslag om obligatorisk förskola, allt längre ner i åldrarna, läggs fram på den politiska agendan.  När man läser förslagen blir det tydligt att de varken baseras på forskning kring små barns behov eller ser till det rådande läget i förskolan. Samtidigt medger man (t.ex. i utredning som gjorts) att det saknas kunskap om varför föräldrar väljer bort förskola helt eller delvis. Trots detta föreslår man obligatorium.

Hjälp oss fylla kunskapsluckorna!

Vi har gjort en enkät med frågor till er medlemmar som värnar om mer tid för barnen. Enkäten tar uppskattningsvis ca 15-20 minuter. Utveckla gärna dina svar. Svaren kommer att vara till stor hjälp för Haros arbete med att sprida kunskap om och ge en mer rättvis bild av Sveriges hemmaföräldrar.

Din röst är viktig! Med hjälp av den kan vi fortsätta kämpa för ökad valfrihet inom barnomsorgen. Din medverkan är självklart anonym, men är du villig att bli kontaktad för en intervju kan du lämna din mailadress längst ner i enkäten.

Stort tack för din medverkan! /Haros Riksstyrelse

Av Haro

Dela inlägget