Integritetspolicy

Här nedan hittar du vår integritetspolicy som gäller hanteringen kring insamling av personuppgifter vid anmälan av föreläsningar eller aktiviteter via hemsidan. 

 

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du anmäler dig via hemsidan till en föreläsning eller aktivitet. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn och din e-postadress.2. Användning av information 
Den information vi samlar in från dig använder vi för att skicka ut information om denna och eventuellt kommande föreläsningar eller aktiviteter.

3. Utlämnande till tredje part 
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som tillhandahåller webbtjänster och utskickssystem för e-post om din anmälan eller tredjepart som tillhandahåller material från föreläsningen du deltagit på inklusive information om liknande föreläsningar, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Haros hemsida hanteras i WordPress och ligger hos Loopia. För e-post utskick använder vi Mailerlite.

4. Informationsskydd 
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (i det här fallet hantering av anmälan), får tillgång till personligt identifierbar information.

5. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information om din anmälan och eventuella kommande föreläsningar och aktiviteter. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Vill du att dina uppgifter skall raderas helt från listan eller rättas, mejla till info@haro.se

Du kan även begära tillgång till, begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter genom att maila info@haro.se.

6. Samtycke 
Genom att kryssa ja i godkännanderutan godkänner du behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

7. Lagring av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du inte avregistrerar dig från vidare kommunikation från oss.

8. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter 
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@haro.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

9. Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig 
Riksorganisationen Haro
info@haro.se

10. Ändringar i integritetspolicyn 
Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i vår integritetspolicy.
Du hittar alltid den senaste versionen på haro.se