Maria Borda tilldelas Haros Guldmedalj 2023

Haros guldmedalj har delats ut årligen sedan 1988. I år tilldelas guldmedaljen föräldracoachen och författaren Maria Borda. 

Read more

Ta tillvara på föräldrars kompetens, tillgänglighet och engagemang – Stämmouttalande 2023

Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation säger fortsatt nej till obligatorisk förskola och önskar se en samhällsförändring som innebär att föräldrars kompetens, tillgänglighet och engagemang för sina barn tas till vara och erkänns som en resurs.

Read more

Haro har ackrediterats ECOSOC status i FN

Ackrediteringen innebär än mer möjlighet till påverkan på en internationell nivå via statements, deltagande på konferenser och arrangemang av egna events. En stor kvalitétsstämpel som kommer att främja vårt fortsatta arbete för valfrihet och tid för barnen!

Read more

Webinar – Hur påverkas egentligen pensionen?

Webinar med en pensionsexpert – Lyssna och få svar på hur pensionen egentligen påverkas om man väljer att vara hemma med barn på hel- eller deltid även efter att föräldradagarna tagit slut. Vad innebär pensionsrätt för barnaår? Och hur för man över pension mellan makar?

Read more

Malin Bergström får Haros guldmedalj 2022

Vare sig det gäller uttalanden i tidningar, TV eller den egna podcasten lyckas psykologen Malin Bergström gång på gång förmedla positivitet och tro på både barn och föräldrar.

Read more

Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bör börja redan under spädbarnstiden – Stämmouttalande 2022

Grunden för en god psykisk hälsa läggs tidigt och behöver sedan understödjas under hela uppväxten. Därför verkar Haro för att stärka föräldrar i deras unika roll och för att samhället skall erkänna och ta tillvara föräldrars kunskap och engagemang i sina barn. Haro vill öka familjers handlingsutrymme att själva välja omsorgsform utifrån barnens behov, inklusive omsorg i det egna hemmet på hel- eller deltid. Haro vill också att samhället underlättar för föräldrar att förändra sin livssituation utifrån det växande barnets skiftande behov.

Read more

Barnets behov viktigare än omsorg om arbetsgivare

Den här artikeln publicerades i SvD:s nätupplaga 24 oktober, som svar på en debattartikel med rubriken ”Föräldraförsäkringen ett sänke för jämställdheten”.

Read more

Angående obligatorisk förskola

I vår organisation samlas föräldrar – kvinnor och män – under parollen valfrihet. Flera föräldrar kan relatera till ångesten och motviljan att lämna sina 1-åringar till främlingar i förskolan. Verkligheten ser ut sådan, då föräldradagarna är slut förväntar sig arbetsgivare (och ekonomin kanske kräver?) en återgång i lönearbete och många familjer lider därefter av brist på tid tillsammans.

Read more

Vikten av anknytning

Låt oss ta en lite närmre titt på några av de många effekterna en trygg anknytning ger våra barn. Genom att förstå vidden och varför det är bra kommer oftast motivationen på köpet. Därför börjar vi just där.

Read more

ÅSA BEMÖTER FÖRDOMAR

Många är fördomarna mot hemmaföräldrar. Vi bad Åsa Axelsson, författare till boken Jag lämnar ekorrhjulet: ett liv utan lönearbete, bemöta en del av dem utifrån sina egna erfarenheter.

Read more