Hur påverkas egentligen pensionen?

Read more

Malin Bergström får Haros guldmedalj 2022

Vare sig det gäller uttalanden i tidningar, TV eller den egna podcasten lyckas psykologen Malin Bergström gång på gång förmedla positivitet och tro på både barn och föräldrar.

Read more

Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bör börja redan under spädbarnstiden – Stämmouttalande 2022

Grunden för en god psykisk hälsa läggs tidigt och behöver sedan understödjas under hela uppväxten. Därför verkar Haro för att stärka föräldrar i deras unika roll och för att samhället skall erkänna och ta tillvara föräldrars kunskap och engagemang i sina barn. Haro vill öka familjers handlingsutrymme att själva välja omsorgsform utifrån barnens behov, inklusive omsorg i det egna hemmet på hel- eller deltid. Haro vill också att samhället underlättar för föräldrar att förändra sin livssituation utifrån det växande barnets skiftande behov.

Read more

Barnets behov viktigare än omsorg om arbetsgivare

Den här artikeln publicerades i SvD:s nätupplaga 24 oktober, som svar på en debattartikel med rubriken ”Föräldraförsäkringen ett sänke för jämställdheten”.

Read more

Angående obligatorisk förskola

I vår organisation samlas föräldrar – kvinnor och män – under parollen valfrihet. Flera föräldrar kan relatera till ångesten och motviljan att lämna sina 1-åringar till främlingar i förskolan. Verkligheten ser ut sådan, då föräldradagarna är slut förväntar sig arbetsgivare (och ekonomin kanske kräver?) en återgång i lönearbete och många familjer lider därefter av brist på tid tillsammans.

Read more

Vikten av anknytning

Låt oss ta en lite närmre titt på några av de många effekterna en trygg anknytning ger våra barn. Genom att förstå vidden och varför det är bra kommer oftast motivationen på köpet. Därför börjar vi just där.

Read more

ÅSA BEMÖTER FÖRDOMAR

Många är fördomarna mot hemmaföräldrar. Vi bad Åsa Axelsson, författare till boken Jag lämnar ekorrhjulet: ett liv utan lönearbete, bemöta en del av dem utifrån sina egna erfarenheter.

Read more

Visst är det okej att ha barnen hemma!

Måste inte barn gå på förskola? Är det verkligen okej att ha dem hemma? Jonas från Svenska Neufeldinstitutet reder ut frågorna.

Read more

Tvinga oss inte att lämna våra femåringar på förskola

Med förslaget om allmän obligatorisk förskola från fem års ålder stryps valfriheten gällande barnomsorg ytterligare i Sverige. År 2010 togs rätten att hemundervisa grundskolebarn bort. Vårdnadsbidraget avskaffades 2016. Pedagogisk omsorg har under hösten utretts med intentionen etableringsstopp. Vi ser detta som en mycket oroväckande trend.
Vi står inför risken att som samhälle snart glömma bort alla de alternativ för att stimulera barns utveckling och välmående som fanns innan förskolan inrättades som allsmäktig barnomsorgsform.

Read more

Dagmamma – Världens bästa jobb!

Går du i tankarna på att bedriva pedagogisk omsorg (dagmamma?) Maria Wernersson, samordnare för Jönköpings län berättar om livet som dagmamma.

Read more