Haro har ackrediterats ECOSOC status i FN

11 februari 2023 | Pressmeddelanden

Caroline Höglund och Madeleine Wallin utanför FN-huset i New York

I över 40 år har Haro värnat om föräldrars rätt att låta barnen vara hemma under de tidiga åren och lyfta vikten av det obetalda omsorgsarbetet. Kampen sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Haro deltar i familjekonferenser världen över och samarbetar även med nordiska systerorganisationer för att belysa de nära relationernas betydelse för barns utveckling och vikten av valfrihet i diskussioner om familjepolitik i olika länder.

Haro arbetar outtröttligt för att det avgörande omsorgsarbetet för individer och samhällen ska värderas högre. Därför är vi stolta och glada över att Haros ansökan om att bli ackrediterad ECOSOC status i FN har blivit godkänd. Detta innebär än mer möjlighet till påverkan på en internationell nivå via statements, deltagande på konferenser och arrangemang av egna events. En stor kvalitétsstämpel som kommer att främja vårt fortsatta arbete för valfrihet och tid för barnen!

Av Haro

Dela inlägget