Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bör börja redan under spädbarnstiden – Stämmouttalande 2022

13 april 2022 | Pressmeddelanden
Nyfödd håller i förälders hand
Lördagen den 9 april 2022 samlades Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation för sin årliga riksstämma där stämman antog följande stämmouttalande: 
Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga i vårt land. Forskning visar att en god relation med en förälder, eller annan närstående vuxen, tillsammans med förmågan att kunna uttrycka känslor, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa. Grunden för en god psykisk hälsa läggs tidigt och behöver sedan understödjas under hela uppväxten. Därför verkar Haro för att stärka föräldrar i deras unika roll och för att samhället skall erkänna och ta tillvara föräldrars kunskap och engagemang i sina barn. Haro vill öka familjers handlingsutrymme att själva välja omsorgsform utifrån barnens behov, inklusive omsorg i det egna hemmet på hel- eller deltid. Haro vill också att samhället underlättar för föräldrar att förändra sin livssituation utifrån det växande barnets skiftande behov.
Haro fortsätter under 2022 att lyfta fram de betydelsefulla första åren genom kurser, seminarier och utbildningsmaterial. Man fortsätter även deltagandet i initiativet ”Kraftsamling för psykisk hälsa”, där Haro lägger tonvikt på att det förebyggande arbetet bör börja redan under spädbarnstiden.
Haro vill också uppmuntra föräldrar att under valåret uppmana politiker att verka i en familjevänlig riktning och säger fortsatt blankt nej till förslag om obligatorisk förskola.

Kontakt

Haros Ordförande Caroline Höglund

Ordförande
Caroline Höglund,
info@haro.se

 

Presskontakt

Presskontakt
Ingvild Segersam
ingvild.segersam@haro.se

 

 

 

Relaterat innehåll

 

Dr Neufeld talar i riksdagen

 

Här kan du se dr. Neufelds föredrag i riksdagen om hur vi kan förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

Till föredraget

Av Haro

Dela inlägget