Vikten av anknytning

19 januari 2022 | Artiklar

Som förälder har vi den underbara möjligheten och oerhört viktiga uppgiften att ge våra barn en bra start i livet! Genom att utveckla ett starkt känslomässigt band, det vi kallar anknytning, mellan förälder och barn, ger vi dem den bästa grund vi kan ge dem. När vi svarar på våra barns behov med värme och pålitlighet läggs grunden för en trygg anknytning.En trygg anknytning har positiva effekter under hela barnets liv och är nödvändig för deras utveckling under de tidiga åren. Tänk vad viktigt!

 

Låt oss ta en lite närmre titt på några av de många effekterna en trygg anknytning ger våra barn. Genom att förstå vidden och varför det är bra kommer oftast motivationen på köpet. Därför börjar vi just där.

1. Optimal hjärnutveckling. Under barnens 3 första år sker en snabb och stor tillväxt av deras hjärna. Men denna fantastiska hjärnutveckling blir bara optimal om förhållandena är gynnsamma. Man har sett att den sunda hjärnutvecklingen beror på ett kärleksfullt band – anknytning, till förälder eller primär anknytningsperson. Detta kan kännas hisnande men sker egentligen helt naturligt i en varm, kärleksfull och pålitlig relation och miljö.

2. God självkänsla. Barns självkänsla byggs när de känner sig sedda och när den primära anknytningspersonen är närvarande och visar intresse för dem.

Det krävs dock inte bara fysisk närvaro utan också att du psykiskt och emotionellt är där för ditt barn. Telefonen kan så lätt kalla men att istället prioritera närvaro med ditt barn betyder mer för ditt barn än man kanske inser. I lekparker hör man för jämnan barn som glatt ropar: Titta mamma! Titta pappa när jag åker! Ibland misstar föräldrar situationen och berömmer trots att allt de egentligen behöver – mer än beröm – är att föräldern ser dem. Barnet behöver bli sett och känna att det är intressant nog att vara med.

 

3. God känslomässig reglering. Detta innebär förmågan att förstå och hantera känslor på ett hälsosamt sätt. Små barn kan till en början inte hantera eller förstå sina känslor själva. De behöver en kärleksfull vuxen som är där i stunden och som låter dem känna sina känslor. Någon som bekräftar, tröstar, tolkar och sätter ord på känslorna och visar dem hur de kan uttrycka och känna dem på ett hälsosamt sätt. Genom att vara närvarande, i tid och sinne, kan vi vara där för våra barn i de tillfällen då de behöver oss som mest.

4. Förmågan att skapa trygga & djupa framtida relationer. Visste du att den anknytning som du bygger upp till ditt barn nu avgör till stor del hur deras anknytning blir till deras barn och partner i framtiden? Vi kan genom vår trygga anknytning skapa trygga anknytningsmönster. Vår anknytning får alltså förhoppningsvis positiva konsekvenser även för nästa generation!

5. Barn lyssnar och lär bäst av dem de har en anknytning till. Genom en god anknytning har vi förmågan att leda, lära och vägleda våra barn på ett bättre sätt. Min mamma som nu är pensionerad, var en lärare uti fingerspetsarna och den mest engagerade lärare jag mött. En bekant som var nybliven lärare kom till mamma för råd om en pojke i hennes klass. Han var stökig och svårhanterbar och hon visste inte hur hon skulle ta sig an honom. Mamma svarade: Älska honom!

Rita Pierson, känd lärare sedan 40 år och dedikerad utbildare, hörde en kollega till henne säga “Jag får inte betalt för att gilla barnen”. Hennes svar var: “Barn lär sig inte av människor som de inte gillar.” Så vist. Varför? Anknytning. Barn lyssnar och lär av de som de har en relation eller anknytning till. Det är viktigt för både lärare och för oss som föräldrar att förstå. Vi lär oss bäst ifrån de som vi känner tillit till eller har en relation till.

Så hur gör jag för att en trygg anknytning ska utvecklas?

Anknytningen börjar med att du som primär anknytningsperson, finns där ofta, mycket, nära och med kärlek. En trygg anknytning utvecklas när du som förälder känsligt lyssnar till ditt lilla barns signaler och kommunikation och svarar snabbt, förutsägbart och väntat. Barnet ska veta vad de kan vänta sig av dig och kunna lita tryggt på att få tröst, närhet, och basala behov tillgodosedda varje gång. Med fortsatt värme, ögonkontakt, gränser, lek och närvaro till våra barn får de en trygg och god anknytning.

 

Den kanadensiske utvecklingspsykologen dr Gordon Neufeld säger ofta att ditt barn behöver känna: “An invitation to exist in your presence”. Jag älskar detta! Han pratar alltså om en inbjudan att vara i din närhet. Känner ditt barn att de har en ständig inbjudan att vara i din närhet? Känner ditt barn en värme och kärlek som utstrålar att här är jag välkommen och efterlängtad? Ibland är vi trötta, vi kanske rentav inte mår helt bra, men trots det så behöver vi visa att barnet är välkommet och önskat i vår närhet. Även för oss vuxna är det obehagligt och sårbart att komma in i ett rum med människor och få känslan av att inte vara välkommen eller önskad. Tänk då hur det känns för ett litet barn som är utsatt på ett helt annat sätt. Hur viktigt och värdefullt det är för barnets självkänsla och för relationen att få känna känslan av acceptans och inbjudan av oss.

Vi måste värdera och låta anknytningsprocessen som normalt tar cirka 5-6 år att få ha sin gång. Vid 12-24 månader nårprocessen sin kulmen och barnet är då extra känslig för separation från sina närmaste anknytningspersoner. Vid cirka 33-36 månader (runt 3 års ålder) har den avtagit tillräckligt så att barnet kan tolerera korta perioder av separation utan att processen störs och anknytningen behålls. Ibland vördar vi inte denna process utan vill i förtid att barnet ska bli självständigt och socialiseras. När vi gör detta får vi dock snarare motsatt effekt. Självständigheten utvecklas nämligen med utgångspunkt i en trygg anknytningsrelation där de först fått vara beroende och totalt litat på oss. Om förhållandena har varit bra brukar barnet vid 5-6 års ålder ha utvecklat sin anknytningsprocess färdigt. Betyder det att vi inte behöver finnas där för dem längre? Inte alls. Vi bibehåller anknytningen sedan genom fortsatt omtanke, vägledning och pålitlighet.

Med en trygg anknytning är barnet redo att nyfiket utforska världen! Våra barn är individer med egna viljor, olika liv och vägval. En trygg anknytning till oss är något av det mest värdefulla vi kan ge våra barn. Prioritera dem, välkomna dem och älska dem ovillkorligt – idag och alltid.

Caroline Höglund

 

Keep in mind!

Anknytning är sårbart. Svek eller ignorans i en stark relation gör ont och sårar. Därför är det så viktigt att vi tar det ansvar det är att vara en primär anknytningsperson på allvar. Den primära anknytningen bör vara till just oss som vuxna och föräldrar eller nära anhörig. Vi som älskar barnet ovillkorligt och alltid sätter barnets bästa främst. I vänskapsrelationer bland jämnåriga är det större risk att bli sårad. Andra relationer än föräldrar eller nära anhöriga är oftast flyktiga och bör därför inte ta över den primära anknytningen från de personer som finns långsiktigt i barnets liv.
(Artikeln har tidigare publicerats i Haros medlemstidning
TIPS OM DU VILL VETA MER:

 

Kurser om anknytning med rabatt för Haromedlemmar:

Power to parent I-III: The vital connection – Neufeldinstitutet

Artiklar:

“Attachment Theory: How to help young children acquire a secure attachment”, Sir Richard Bowlby

“The importance of early bonding on the long-term mental health and resilience in children”, Robert Winston & Rebecca Chicot

“Babies are not born resilient”, Erica Komisar

Böcker:

Kärlekens roll, Sue Gerhart

Being there, Why prioritizing motherhood in the first three years matters, Erica Komisar

Våga ta plats i ditt barns liv, Gordon Neufeld & Gabor Maté

Vill du veta mer om Haro? Läs mer om oss här.

Läs vår lilla omtyckta broschyr ” Tre små korta om anknytning”.

Av Haro

Dela inlägget