Ivar Arpi får Haros Guldmedalj 2021

14 maj 2021 | Pressmeddelanden
Guldmedaljör Ivar Arpi

Haros guldmedalj har delats ut årligen sedan 1988.  Guldmedaljörerna är personer som antingen uttalat sig eller jobbat på ett positivt sätt i frågor som rör hemmaföräldrar. I år 2021 tilldelas författaren, skribenten och debattören Ivar Arpi guldmedaljen. 

Motivering:

I en kontext där allt fler röster ropar på ett förskoleobligatorium har Ivar Arpi på ett förtjänstfullt sätt stått upp för alla föräldrars rättighet och förmåga att ta hand om sina barn. Genom flertalet ledartexter i en av Sveriges största dagstidningar har Arpi med saklighet och skärpa, utifrån personliga erfarenheter såväl som det befintliga forskningsläget, ifrågasatt den dominerande förskolenormen.

Genom att påpeka brister i den sociala ingenjörskonsten och att våga ställa frågor om vem som egentligen gynnas av dagens barnomsorgspolitik har Ivar Arpi lyft viktiga perspektiv och samtidigt bidragit till förnyad legitimitet åt Sveriges hemmaföräldrar.

Citat i urval:

”Går man igenom forskningen på området ser man direkt att det saknas täckning för påståendet om att förskolan allmänt gynnar barn. Den effekt man har kunnat se i internationella studier försvinner efter ett år i skolan. Men i Sverige, det land där flest barn går i förskola, saknas studier på området.”

Ur ledartexten Obligatorisk förskola är ideologi, inte kunskap (SvD 2020-11-25)

”Men det finns barn som mår bäst av att vara med sina föräldrar också, om det så är av särskilda behov eller bara helt vanliga behov. Förskolan är en ny uppfinning, vars effekter vi inte vet särskilt mycket om. Familjen är däremot lika gammal som mänskligheten. En petitess förstås, när Den Nya Människan ska skapas.”

Ur ledartexten Socialdemokraterna äger inte våra barn (SvD 2020-10-16)

”Skandalen här är alltså att endast 94 procent av alla tre- till femåringar går i förskolan. En chans till folkuppfostran som inte får förspillas.”

“I dag tror många föräldrar att deras små barn går miste om viktig ”socialisering” om de inte går i förskolan, och att personalen där är bättre lämpad att uppfostra deras barn än de själva är. Hur kommer det sig då att skolresultaten sjunkit under tidsperioden sedan dagis fick läroplan, kan man fråga sig? Även den psykiska ohälsan bland unga har ökat. En annan fråga är vad det innebär för relationen mellan föräldrar och barn att de förra så till den grad tvivlar på sin egen betydelse för barnets välbefinnande?”

Ur ledartexten Rätten att tvingas lämna bort sina barn (SvD 2019-10-26)

Bild: Ivar Arpi. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Här hittar du hela listan på guldmedaljörer genom åren.

Av Haro

Dela inlägget