Varje år delas Haros guldmedalj ut till personer som uttalat sig och/eller jobbat på ett positivt sätt i frågor som Haro brinner för. Genom åren har det blivit ganska många! Nedan kan du se vilka som fått medaljen ända bak till 1988.

2022 – Malin Bergström

2021 – Ivar Arpi

2020 – Sara Bäckmo

2019 – Åsa Axelsson

2018 – Helena Granström

2017 – Frida Park

2016 – Susanne Nyman Furugård

2015 – Ulla Waldenström

2014 – Ulla Granqvist

2013 – Gordon Neufeld

2012 – Jesper Juul

2011 – Alice Teodorescu och Katarina Larsson

2010 – Marcus Birro

2009 – Gert Gelotte, Paolo Roberto

2008 – Lennart Persson, Madeleine Lidman

2007 – Linda Skugge, Jonas Adolfsson, PJ Anders Linder

2006 – Mats Gerdau, Nina Björk

2005 – Annica Dahlström, Alf Svensson, Anita Goldman, Carl Hamilton

2004 – Gunilla Källgren, Monica Bodling, Per Dahl

2003 – Göran Rosenberg, Krister Westerlund, Anita Toss

2002 – Anna-Maria Corazza Bildt, Peter Währborg, Birgitta Kurtén-Lindberg, Gudrun Björklid, Tommy Hellsten

2001 – Katarina Janouch, Christer Sandberg, Thomas Ljungberg

2000 – Marie Eenfeldt, Yvonne Westerman

1999 – ”Sander” Nils-Erik Sandberg, Patrik Rylander, Tore Hägg, Johan Andersson-Sundén, Kattarina Larsson, Louise Hallin, Rolf Edin, Marie Söderqvist, Birgit Björneskog

1998 – Ivan Jonsson, Malin Nilsson, Susanna Popova, Inga Elgqvist-Salzman

1997 – Matti Häggström, Yvonne Ryding

1996 – Göran Skytte, Amelia Adamo, Leif Åberg, Anita Ankarcrona, Ulf Nilsson, Åke Högberg

1995 – Kay Pollak, Rigmor Robert, Kerstin Uvnäs-Moberg, Kristina Jonäng

1994 – Ann-Marie Påhlsson, Bengt Grandelius, Hedi Bel Habib, Maria Borelius

1993- Inger Davidsson, Marit Paulsen, Anita Lignell Du Rietz, Runa Brar, Peter Paul Heinemann

1992 -Ingegerd Troedsson, Lars Åsbrink, Lena Holfve

1991 – Drottning Silvia, Mona Lindskog, Anna-Lisa Marell

1990 – Anna Christensen, Rolf Ejdem

1989 – Mona Sahlin, Unni o Mats Drougge, Claes G Johnson, Carin Stenström, Ann-Marie Lidmark, Per Kågesson

1988 – Roland Larsson, Karin Söder, Bengt Westerberg, Herman Lindqvist, Olle Nord, Astrid Lindgren, Gunilla Dahlgren