Att jobba på olika fronter för samma mål

18 januari 2022 | Artiklar

Haro har under många år jobbat både nationellt och internationellt. Men vad gör vi utomlands egentligen? Jo, det ska jag berätta! 

Låt mig illustrera genom att berätta om en kvinna i USA vid namn Diane som genom en bekant fått höra om vårt arbete i Haro. Tidigare under året träffade vi nämligen hennes bekanta och pratade om den bild som ofta ges av Sverige i USA. Att Sverige skulle vara den perfekta modellen att ta efter vad gäller barn och familjepolitik: med en generös föräldraförsäkring, högkvalitativ barnomsorg och välmående barn och unga. Men med ökande psykiska ohälsa bland barn och unga och tusentals föräldrar och pedagoger som genom förskoleupproret vittnar om brister i förskolan har vi en hel del att förbättra. Med denna nya information i åtanke bestämde sig Diane för att delta på ett event med en paneldiskussion om Sveriges välfärdssystem i Scandinavia House i New York City. Inför eventet läste hon på än mer för att kunna komma förberedd och ställa frågor för att förstå mer. Till hennes besvikelse tog de inte upp barnomsorgen alls, faktiskt så nämnde de inte Sveriges barn och unga överhuvudtaget. Dessutom bestod panelen helt av likasinnade med samma åsikt och bara en sida fördes fram. Hon kommenterade då att man helt lämnat barnen ute ur diskussionen. Hon ställde sig även frågande till att panelen bara fört fram positiv sidor och helt utelämnat faktumet att den psykiska ohälsan samtidigt ökar bland barn och unga och att det på många platser är alldeles för få pedagoger per antalet barn. Panelen tystnade med hennes kommentar och eventet avslutades. Efteråt kom det fram två oberoende kvinnor, båda svenskar, som sa att de var väldigt glada att Diane tagit upp detta. En tredje kvinna sa lite irriterat, “Du kanske inte vet det, men vi har en väldigt generös föräldraförsäkring i Sverige.” Varpå Diane svarade “Javisst, det vet jag absolut, och det är något vi borde ha här med! Men så fort barnen är 18 månader så uppmuntrar ert system föräldrar att lämna sina barn på förskola. Vi måste åtminstone fråga oss varför Sverige uppmuntrar familjer att göra så, och vad effekterna är på de små barnen, innan vi kopierar det till andra länder.“

På samma sätt som Diane försöker vi delta och ställa frågor och nyansera på event och konferenser runtom i världen. Dianes bekanta träffade vi just på en konferens i FN 2019 genom en annan organisation. Så i november när det damp ner ett mail om Dianes erfarenhet  i min och Madeleines inkorg så var det ett vidarebefordrat mail i tre led. Genom befintliga kontakter skapar vi nya och rätt som det är så sitter en amerikansk engagerad kvinna på ett skandinaviskt event och står upp för våra barn! Att knyta och skapa kontakter är ovärderligt. I vårt arbete hittar vi likasinnade att samarbeta med och även “oliksinnade” att diskutera med, förstå och ibland övertyga:).

Dessa frågor ligger mig så oerhört varmt om hjärtat. Jag önskar att jag kunde vara på alla ställen samtidigt för att delta, ställa frågor (ibland obekväma), synliggöra, informera, ifrågasätta och peppa. Allt för att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar.

Dessa frågor ligger mig så oerhört varmt om hjärtat. Jag önskar att jag kunde vara på alla ställen samtidigt för att delta, ställa frågor (ibland obekväma), synliggöra, informera, ifrågasätta och peppa. Allt för att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar.

Haro har tre grundpelare som vi grundar allt vårt arbete på. Det första är att stärka föräldrar i deras så viktiga uppdrag, föräldraskapet. Det andra är att stå upp för och sprida kunskap om barns behov. Det tredje är att främja valfrihet för föräldrar när det gäller vilken barnomsorg som passar just deras barn bäst. Där även omsorg om det egna barnet i hemmet ska värderas och accepteras. Alla barn och familjer är olika och möjligheten att kunna anpassa omsorg framförallt efter barnets individuella behov är oerhört viktig. Vilken barnomsorg vi än talar om så behöver den trygga varje barns behov. Vi jobbar för att påverka familjepolitiken med barnet i fokus både i Sverige och internationellt.

Ibland inbjuds vi att tala, föreläsa eller delta i debatter och paneler på olika konferenser gällande barn och familjefrågor. Förra året föreläste vi bland annat på ett event på CSW (Commission on the Status of Women) i FN och på en konferens arrangerad av IFFD (International Federation for Family Development) där politiker och organisationer från hela världen deltog. 

Kanske tänker man inte på det, men många beslut som påverkar oss här i Sverige tas internationellt. Därför är det viktigt för oss att finnas där som en röst. Inte bara för Sveriges skull men även för andra länders skull som tittar på Sverige som en förebild. 

Tillsammans är vi starkare. För mig är det här större än bara min familj, och mina barn. Det är större än samhället jag lever i, större än Sverige i stort. Om det är möjligt att påverka till det bättre någonstans vad gäller våra barn världen över så är det värt allt. 

Caroline Höglund, Ordförande & Internationell representant för Haro tillsammans med Madeleine Wallin

(Artikeln har tidigare publicerats i Haros medlesmtidning)

Av Haro

Dela inlägget