Stämmouttalande när Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation fyller 40 år

26 april 2021 | Pressmeddelanden

Lördagen den 24 april samlades Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation åter till stämma. Organisationen fyller i år 40 år och i sedvanlig ordning antogs ett stämmouttalande:

Den 21 maj 1981 samlades tolv hemmaföräldrar för att organisera en förening för att tillvarata sina intressen. I början av 80-talet skedde en stor utbyggnad av förskolor och föräldrarnas självklara roll som barnens främsta omsorgsgivare började ifrågasättas allt mer. I denna samhällsrörelse fanns ett behov av att företräda de föräldrar som ville vara hemma med sina barn. En nästintill facklig organisation för dem vars främsta arbetsuppgift bestod av att bygga och forma små människor.

Sedan starten för 40 år sedan har Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation, genom tusen och åter tusen ideellt arbetade timmar av medlemmar, distrikt och riksstyrelser, kämpat för hemmaföräldrars rätt att vårda sina egna barn, och än mer för barnens rätt till omsorg från sina föräldrar under sina första år.

Den 24 april 2021 inbjöds det till riksstämma för fyrtionde året i rad, och den hölls digitalt för andra året. På stämman togs beslut om verksamheten för kommande år, ett år när obligatorisk förskola från fem år föreslås i statlig utredning och Haros röst behövs mer än någonsin.

Forskning visar att den viktigaste faktorn för barns förutsättningar att klara av motgångar i livet är en god relation till sina föräldrar. Denna relation vill vi värna, stärka, stötta och främja. Mycket har förändrats sedan 80-talet men inte Haros engagemang för frågor som rör föräldrar och barn och förutsättningarna för dem att vara tillsammans.

Av Haro

Dela inlägget