Haro uppmanar riksdagen: säg nej till obligatorisk förskola

8 januari 2021 | Pressmeddelanden

Haro skickade i mellandagarna 2021 ett brev till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag. Här kan du läsa brevet i dess helhet.

Haro – Hemmaföräldrars riksorganisation samlar hundratals medlemmar under parollen ”Tid för barnen”. Vi är en brokig skara hemmamammor, hemmapappor, deltidsarbetare, skiftjobbare, egenföretagare och studenter, med det gemensamt att vi pusslar ihop vardagen med tid för barnen som utgångspunkt. Vi är föräldrar som slår vakt om valfrihet i barnomsorgen, med möjligheten att själva ta hand om de egna barnen som ett självklart alternativ. Valfrihet som rättighet och garant för våra barns välbefinnande är under attack och har så varit under lång tid. Föräldrars egna val gällande barnomsorg målas i utredningen SOU 2020:67 av Lotta Edholm upp som ett hot mot såväl barns språkutveckling som utveckling i stort. Detta trots att Lotta Edholm i intervju själv bekräftar att det saknas forskning på både språkutveckling och förskolans effekter. Istället förs barn som far illa fram som argument för målande med breda penslar och allmänt tvång.

Barn med särskilda behov kan må bättre hemma med en förälder, vilket faktiskt också gäller barn med alldeles vanliga behov. Gemensamt för alla barns väl är en trygg miljö med närvarande vuxna att söka upp. En förälders trygga famn i hemmet har all potential att utgöra grunden för barnets avstamp ut i upptäckandet av världen.

Haro – Hemmaföräldrars riksorganisation anser att samhället skall stödja alla barnomsorgsalternativ och uppvärdera det obetalda omsorgsarbetet. Varje enskild familjs individuella val skall respekteras.

Haro verkar för fritt val av barnomsorg – med barnet i centrum – på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill därför undanröja alla hinder för föräldrar – ensamstående såväl som sammanlevande – att utöva sina naturliga rättigheter att leva med, vårda och fostra sina egna barn.

Haro – Hemmaföräldrars riksorganisation står för mammor och pappors rätt att själva besluta om barnens omsorg och sitt familjeliv. Vi kräver möjligheten att själva stå för barnomsorgen. I de fall vi arbetar utanför hemmet kräver vi möjligheten att nyttja pedagogisk omsorg (dagmamma) eller den förskola som vi anser har tillräckligt god kvalitet, och självklart i det tidsomfång som möter familjens egna behov.

Vi uppmanar på denna grund dig som riksdagsledamot att vid en eventuell omröstning stå upp för valfrihet i frågan om barnomsorg och att rösta nej till förslaget om införande av obligatorisk förskola från fem års ålder.

Med vänlig hälsning,
Haros riksstyrelse genom
Caroline Höglund, ordförande

Av Haro

Dela inlägget