Du kan även sätta in din gåva på bankgiro 621-1288 (Obs! Ej samma kontonummer som vid betalning av medlemsavgiften.)