Haro är en politiskt och religiöst obunden organisation och Haro värnar starkt om detta.
Vi anser att Haros budskap om barn och familj ligger på en mer allmänmänsklig nivå än vad som kan
fångas i politik eller religion. Vi vill kunna sprida Haros budskap till alla, utan att tappa vår
politiska och religiösa obundenhet.
När Haro ger presentationer eller föredrag för politiska partier samt politiska och religiösa
grupper så är detta för att enbart informera om Haros verksamhet och frågor, inte för att ta
ställning för eller emot en politisk uppfattning eller religiös övertygelse.
Vi vill därför att politiska och religiösa grupper som engagerar oss iakttar följande:
1) Att inte associera Haros presentationer eller talare med namn eller symboler för gruppen eller
dess politiska eller religiösa budskap.
2) Att när det behövs för tydlighetens skull framhålla Haros politiska och religiösa obundenhet.