Vi börjar med den allmänna pensionen:

Förutom att föräldrapenningen är pensionsgrundande finns något som kallas för Pensionsrätt för barnår. Dessa extrapengar till pension är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Det innebär att den förälder som tjänar minst får dessa extra avsättningar till sin pension fram till att barnet fyller fyra år (eller de första fyra åren man har sitt adoptivbarn i sin vård). Det här går helt automatiskt och behöver inte anmälas.

På Pensionsmyndighetens hemsida finns beräkningar på hur detta faller ut i olika situationer (lönenivå, längd på ledighet osv.). Inom ramen för den allmänna pensionen hittar vi en variabel att laborera med om vi vill kompensera ytterligare för den ena partens minskade pension: överföring av premiepension. Detta gäller för gifta par eller registrerade partners som gemensamt kan ansöka om att den ena partens premiepension ska föras över till den andra. Detta anmäls till Pensionsmyndigheten senast den 30 april det året överföringen ska gälla och fortsätter sedan tills vidare eller under de år som man valt att den ska gälla.

Den andra delen som utgör den slutliga pensionen är tjänstepension. Här är det värt att kolla upp vad som gäller i just din situation eftersom det finns olika avtal i privat och statlig sektor. För någon som vill vara hemma länge med bibehållna inbetalningar till tjänstepensionen är arbete i statlig sektor att föredra eftersom det statliga avtalet innebär inbetalningar även vid obetald föräldraledighet och deltidsarbete. Som egenföretagare ansvarar man för egna insättningar.

Då har vi till slut kommit till det egna pensionssparandet. Det kan vara svårt att komma igång med detta, antingen för att det känns för krångligt, för avlägset eller rentav omöjligt eftersom man redan vänder på varje krona för att få tiden hemma med barnen att gå ihop. Det är också lätt att tänka att man tar tag i sitt sparande sen, när båda börjar jobba, eller när man har lite mer att sätta av. Men, sparandet är just långsiktigt. Ett lyckat långsiktigt sparande görs med fördel i aktier och fonder där de kan växa och du kan få ränta-på-ränta-effekten. Att spara pengarna i madrassen, eller på ett sparkonto med en minimal avkastning är inte att rekommendera.  

Om du t.ex. börjar spara 100 kr i månaden när du är 20 (till ca 8% avkastning, vilket kan ses som ett rimligt genomsnitt) har det hunnit växa till 500 000 kr till 65-årsdagen och du har bara behövt sätta in 54 000 kr genom åren. Om du vill få samma resultat (500 000 kr vid 65 år) men börjar spara när du är 40 år behöver du sätta in 530 kr i månaden, vilket innebär 159 000 kr över 25 år. Oavsett ålder är det bättre att börja spara lite nu, än mera sen, även om det handlar om så lite som 100 kr i månaden.

Pengar som avsätts för att kompensera den ena förälderns förlängda hemmatid kan med fördel göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Då försäkrar man sig om att pengarna inte delas upp mellan parterna vid en eventuell skilsmässa. Om man är sambos räcker det att sparandet görs i den personens namn, då pensionssparande inte ses som samboegendom och därför inte delas upp vid en separation. 

Du som snart går, eller redan har gått i pension, kan ha en viktig roll att spela för dem i din närhet som gärna vill vara hemma längre med sina barn. Hjälp dem att komma igång med ett sparande tidigt så att de inte blir handlingsförlamade i sin rädsla för utebliven pension. Det låter inte så roligt kanske, men ett startbidrag till mammans pension kan vara den bästa presenten du kan ge ditt barnbarn.

Att sätta sig in i pensionen kan kännas läskigt, tråkigt eller kanske onödigt. Men det kan också ge trygghet och frihet. Att sluta vara ett offer för det orangea kuvertet och ta reda på vad det faktiskt säger ger dig makten att göra något åt situationen. På Pensionsmyndigheten finns det mycket att läsa, och på nätet finns det mängder av resurser och räkneverktyg där du kan beräkna olika utfall. Man behöver inte vara ett proffs för att göra skillnad i sitt eget liv.

Så nästa gång någon uppmanar dig att “tänka på pensionen” kan du svara: “Det har jag redan gjort!”

Författare: Evelina Hägglund (Texten har tidigare publicerats i Haros tidning nr 1:2019)

Tips på att komma igång: