Vår resa till hemmaförälderskap började egentligen när det var dags för inskolning på förskolan. Men om vi backar tillbaka bandet lite så var vi väl som vilka blivande föräldrar som helst i Sverige idag. När min fru var gravid hade vi redan planerat hur vi skulle fördela föräldraledigheten lika och att vår dotter vid 1,5 års ålder skulle börja på förskolan som alla andra barn i vår omgivning. Någonting som vi dock hade läst oss in på, som vi upplevde inte var lika vanligt i vår omgivning, var nära föräldraskap. Den här föräldrastilen kändes som något som tilltalade oss båda och vi läste ivrigt allt vi kom över i ämnet. Jag tror att det var genom denna föräldrastil som nya, “alternativa” dörrar öppnades för oss. Det är inte ovanligt att man i nära föräldraskapskretsar förespråkar, eller är positivt inställda till amning och till och med långtidsamning, bärdon som komplement till eller i stället för barnvagn och vi kände verkligen att vi var i harmoni med vår dotter som på alla vis signalerade för oss att det var just närhet och trygghet hos oss som hon som mest behövde. Indirekta och direkta kommentar från personer i vår omgivning kring vår föräldrastil som handlade om att vi skämde bort och gjorde fel fick gjorde oss ibland sårade men vi vacklade aldrig från vår tro om att vi inte kunde göra fel om vi följde vårt barns signaler. 

Året gick och det var dags för mig att ta över föräldraledigheten. Här insåg vi väldigt tidigt att Lily saknade sin mamma, hon saknade hennes närhet och att amma. Det gick inte alls över så fort som andra hade beskrivit och även om jag varit närvarande och aktiv i mitt föräldraskap insåg jag att jag inte kunde ersätta den första anknytningen. Vi kände att vi kanske gjort fel som inte lyssnat på vår dotters signaler och här började det som blev det viktigaste verktyget för att få vardagen att fungera. Vi började omvärdera vår budget och min fru kunde då vara hemma varje onsdag och få kortare dagar resterande dagar i veckan. Självklart kunde jag och Lily få ett ett bra band, men det var ännu viktigare att hon fick vara med sin mamma och att vi i familjen kunde vara tillsammans.För att få detta att fungera kommer vi in i den del som har varit så otroligt viktig i att hantera föräldraskapet, Att kunna budgetera, att kunna förstå vad vi som familj behöver lägga pengar på, vad som är nödvändigt och vad som egentligen kan skäras ned på. 

Rent ekonomiskt så var det som tuffast att gå från två löner till en lön och en föräldrapenning. Hur skulle vi klara oss med en föräldrapenning och en lön på 75%? Faktum är att det gick väldigt bra. Några månader senare var det dags för inskolning och vi kände att det fanns en klump i magen då vi dels kände att vår dotter inte var redo men inte heller vi själva, att skiljas från henne.. Vi visste att enda anledningen till att vi skulle vilja att Lily börjar förskolan är för oss och inte för hennes bästa. Första inskolningsdagen kändes inte alls bra, vi fick inte de svar vi önsakde och hade hoppats på kring olika frågor som var viktiga för oss. Bemötandet gentemot oss och delar av vår föräldrastil, ex valet att långtidsamma, bemöttes med skepsis och vi kände ganska snart att vi inte kände oss trygga med att lämna vårt barn i händerna på personer vars bemötande lämnat oss illa berörda. Vi såg oss om efter andra förskolor men trots att vi hittade förskolor som föll oss mer i smaken så kunde vi inte göra oss av med den där klumpen i magen som sa att något var fel. Det kändes inte rätt. Vi tog beslutet att vara hemma med vår dotter ett tag till, eftersom såväl hon som vi trivdes med vår vardag tillsammans. Min fru hade en bra arbetsgivare som beviljade tjänstledighet på heltid tillsvidare. Och jag hade turen att precis skulle börja ett nytt jobb med bättre lön. Här var vi två föräldrar där en jobbade heltid och en saknade inkomst. Detta är hösten 2017 och vi höll på så här fram till hösten 2021. Under tiden föddes också lillebror Caspian.Det var även runt hösten 2017 som jag blev väldigt intresserad av investeringar och börsen. Även med dem återstående pengar vi haft efter varje månad har vi kunnat investera på börsen.

Lily är nu 6 år och kommer att börja förskoleklass. Hon provade på att gå i förskolan när hon var fem efter eget behov. Hon kände väldigt tidigt att det inte passade henne, valet var helt och hållet hennes. 

Caspian är nu 3 år och jag kommer fortsätta att vara hemma med honom åtminstone ett år till. Efter sommaren kommer föräldrapenningen att vara slut och det är nu för första gången som vi kommer att behöva ta ut vinsten från våra investeringar. Skulle investeringarna under 2023 gå så pass bra fortsätter jag att vara hemmaförälder till Caspian är 6 år för att sedan förhoppningsvis starta ett eget bolag.