Forskning

Här samlar vi forskningsresultat från studier gjorda på förskolans hälsoeffekter. Det finns många genomförda studier inom området, men väldigt få har gjorts på svenska barn. Vissa studier visar på negativa effekter av förskolan, och vissa på positiva.
Något som är anmärkningsvärt är att på Statens Folkhälsoinstitut lyfter man fram de studier som påvisar positiva resultat, och avfärdar alla andra. Ett farligt ansvar att ta på sig!

Här vill vi visa att det finns mer forskning gjord, än det vi får höra om här i Sverige, och att man måste vara försiktig med att endast anamma forskningsresultat som bekräftar det man själv anser vara rätt.

Förskolan, forskningen och sanningen. Uppsats av Jonas Himmelstrand med sammanfattning av aktuella forskningsresultat på barnomsorgens effekter på barns utveckling.

Are there long term effects of Early Child Care? Vetenskaplig uppsats från NICHD

Uppsats av Jay Belsky pdf En uppsats av Jay Belsky, en av forskarna bakom NICHD´s stora förskolestudie i USA. Han beskriver arbetet med NICHD studien samt hur han gått från erkänd och uppskattad vetenskapsman, till att bli nästan landsförvisad. Allt på grund av forskningsresultat som var icke önskvärda.

Om vikten av anknytning för inlärning och gott uppförande Den kanadensiske psykologen Gordon Neufeld visar att många problem i skolan och bland ungdomar beror på att vi förbisett anknytningens betydelse.

Samlad forskning som påvisar negativa effekter av barnomsorg. Länkar på Mothers at Home Matters hemsida.

How welfare states do the caring pdf Jämförande studie mellan fyra Europeiska länders varierande resultat att genomföra Lissabonmålet med att få 70% av landets kvinnor i yrkesarbete. Monique Kremer, forskare på Netherlands Institute of Care and Welfare

Förskola – hälsoeffekter Sven Bremberg har sammanställt forskning på förskolan för Folkhälsomyndigheten med fokus på positiva effekter av barnomsorgen.

Carl Brinton, Undergraduate student på BYU, har undersökt hur i-länder mäter värdet av obetalt arbete, och han har undersökt olika metoder hur man går tillväga för att inkludera Obetalt arbete i BNP.
MacroecoHomeics