Haros logga
Haros logga
Haros logga

Haro på Twitter

Hej och välkommen till Haro!

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.

Vare sig du är medlem eller inte, bekant med oss sedan tidigare eller just har hittat oss för första gången, så önskar vi dig trevlig läsning. Vår förhoppning är att du skall finna uppslag, stöd och inspiration. Naturligtvis är du också välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar och tips. Vill du veta mer om vad Haro står för kan du läsa mer här. Än en gång STORT välkommen till Haro på nätet!

Kommande föräldraföreläsningar

Under hela 2016 bjuder Haro, i samarbete med Neufeld-institutet, in till en ny omgång av våra uppskattade föreläsningar. Boka in det redan nu i kalendern!

 

Klicka på aktuellt datum för mer information och anmälan. 

Göteborg den 8 september 2016

Stockholm den 27 oktober 2016: Heldagsseminarium med Gordon Neufeld

Haros Guldmedaljör 2016

 

Haros riksstämma har beslutat att Haros guldmedalj 2016 tilldelas Susanne Nyman Furugård, journalist och initiativtagare till föräldrauppropet Hållbar familjepolitik NU.

Motiveringen lyder:

 

Under det senaste året har Susanne Nyman Furugård publicerat ett betydande antal artiklar i stora svenska dagstidningar, där hon på ett utmärkt sätt ifrågasätter dagens svenska familjepolitik. Hon för fram relevanta fakta om barns behov och utveckling och den stora psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Hon har även gett ut en bok och en rapport i ämnet ”hållbar familjepolitik”.

 

Några citat:

”Att det saknas forskning om hur barn mår av förskola, beror på att detta är politiskt känsligt för de makthavare som byggt upp den svenska barnomsorgsmodellen. Deras ointresse börjar dock bli helt ohållbart, när annan forskning om den ökande psykiska ohälsan bland unga och skenande samhällskostnader visar ett tydligt samband.”

Replik i DN, 2 februari 2016, ”Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa”

 

”Det enda sättet att tillgodose allas olika behov är att låta föräldrar själva välja vilken barnomsorg som passar deras barn bäst. Låt därför förskolan vara till för dem som behöver den, men tvinga inte in alla barn i den. Då blir det möjligt att förbättra kvaliteten i förskolan, barns psykiska hälsa och skolresultaten.”

Sydsvenskan, 19 februari 2016, ”Det lilla försprång som en del barn får i förskolan är utraderat när barnen är tolv år”

 

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap.
©Haro 2013 • Email: info@haro.se • http://www.haro.se/